Ví dài Pierre-TN14.1606

Mã sp: TN14.1606-1-D
Thương hiệu: Đang cập nhật   |   Tình trạng: Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Thông tin chi tiết sản phẩm

❤️ 𝐕𝐢́ 𝐝𝐚̀𝐢 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞_𝐋𝐨𝐮𝐞𝐬 𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐳𝐚́ 𝐭𝐨̂́𝐭 ❤️ hãng sale mạnh e gom nhé

➡️𝐕𝐞̂̀ 𝐭𝐚𝐲 𝐨𝐧𝐥𝐲 💸 xxx𝟏 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜

👉𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐝𝐚 𝐡𝐚̃𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐲 đ𝐞̣𝐩, 𝐟𝐨𝐫𝐦 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧.

𝐕𝐢́ 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐚̆𝐧 đ𝐮̛̣𝐧𝐠 đ𝐜 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐞̉ 𝐯𝐚̀ 𝐱𝐞̀𝐧𝐠 𝐧𝐞̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐡𝐢̣

➿ 𝟖 𝐦𝐚̀𝐮 𝐜𝐞 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐭𝐡𝐨𝐚̉𝐢 𝐦𝐚́𝐢 ➿𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜: 𝟏𝟗 𝐱 𝟗.𝟓 𝐱 𝟒𝐜𝐦

🔛 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐂𝐓𝐕 - 𝐒𝐢̉

🔖 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒂̃ đ𝒂̣̆𝒕 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒖𝒚̉ 𝒏𝒈𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒎𝒐̣𝒊 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄

—————— ♥︎ ————

TN14.1606

🕰 𝙾𝚁𝙳𝙴𝚁 𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰 𝚃𝚁Ê𝙽 𝙳ƯỚ𝙸 𝟸𝚆

Chất liệu

Chưa có

Danh mục đang cập nhật sản phẩm

NHẬP THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

Hotline: 0984 146 098

Giỏ hàng