Túi MLB-TN11.2107

Mã sp: Đang cập nhật
Thương hiệu: Đang cập nhật   |   Tình trạng: Hết hàng
Mô tả đang cập nhật

Thông tin chi tiết sản phẩm

𝐓𝐔́𝐈 𝐊𝐄̣𝐏 𝐍𝐀́𝐂𝐇 𝐌.𝐋.𝐁 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐝𝐮̛ 𝐜𝐮̛̣𝐜 đ𝐞̣𝐩

✔️ 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐳𝐚́ 𝐡𝐨̛𝐧 𝐜𝐮̉ , 𝐦𝐚̀ 𝐠𝐢𝐨̛̀ 𝐬𝐚̆𝐧 đ𝐜

Loại 1: xxx. Loại 2: xxx

💥 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐝𝐚 𝐝𝐚̀𝐲 𝐝𝐚̣̆𝐧 𝐦𝐞̂̀𝐦 đ𝐞̣𝐩, 𝐱𝐢̣𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐮́𝐢 𝐛𝐨̣𝐜 𝐭𝐞𝐦 𝐦𝐚𝐜 𝐧𝐡𝐚́

🍭 𝟐 𝐦𝐚̀𝐮: đ𝐞𝐧 - 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠

✅ 𝐒𝐳𝐢𝐞 𝟐𝟏𝐜𝐦

—————— 🐬 🐬 🐬 ——————

💠 TN11.2107

✈ 𝙾𝚁𝙳𝙴𝚁 𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰 𝚃𝚁𝐄̂𝙽 𝙳𝐔̛𝐎̛́𝙸 𝟸𝚆

💣 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒂̃ đ𝒂̣̆𝒕 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒖𝒚̉ 𝒏𝒈𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒎𝒐̣𝒊 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄

Tuyển sỉ CTV, chiết khấu cao

Chất liệu

Chưa có

Danh mục đang cập nhật sản phẩm

NHẬP THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

Hotline: 0984 146 098

Giỏ hàng