Quạt đeo cổ-TN7.0706

Mã sp: TN7.0706-.-M
Thương hiệu: Đang cập nhật   |   Tình trạng: Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Thông tin chi tiết sản phẩm

𝐆𝐎𝐌 𝐐𝐔𝐀̣𝐓 Đ𝐄𝐎 𝐂𝐎̂̉ Đ𝐈𝐄̂̀𝐔 𝐇𝐎̀𝐀 💸 xxx🆖 1 c ạ từ 2 c em giảm chỉ còn 💸 xxx🆖 1 c

𝐐𝐮𝐚̣𝐭 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐨̀𝐚 đ𝐞𝐨 𝐜𝐨̂̉ 𝐦𝐚̀𝐮 𝐜𝐮𝐭𝐞 𝐪𝐮𝐚́ đ𝐢

😍𝐓𝐫𝐨̛̀𝐢 𝐧𝐨́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚́ 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐜 𝐪𝐮𝐚̣𝐭 𝐧𝐚̀𝐲 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐦𝐚́𝐭 𝐥𝐮𝐧𝐧 𝐚̣ 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐭𝐫𝐞̉ 𝐞𝐦 đ𝐞̂̀𝐮 𝐝𝐮̀𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜, đ𝐢 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐛𝐚𝐨 𝐦𝐚́𝐭 𝐥𝐮𝐨̂𝐧.

❇️𝐂𝐨́ 𝟑 𝐜𝐡𝐞̂́ đ𝐨̣̂ 𝐥𝐚̀𝐦 𝐦𝐚́𝐭.

✅ 𝐂𝐨́ 𝟓 𝐦𝐚̀𝐮: 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 - 𝐭𝐢́𝐦 - 𝐱𝐚𝐧𝐡 - 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 - 𝐜𝐚𝐦

❇️𝐒𝐚̣𝐜 𝐔𝐒𝐁 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧.

—————— ♥︎ ——————

▪️ TN7.0706

🕰 𝙾𝚁𝙳𝙴𝚁 𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰 𝚃𝚁𝐄̂𝙽 𝙳𝐔̛𝐎̛́𝙸 𝟸𝚆

🔛 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐂𝐓𝐕 - 𝐒𝐢̉

🔖 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒂̃ đ𝒂̣̆𝒕 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒖𝒚̉ 𝒏𝒈𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒎𝒐̣𝒊 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄

Chất liệu

Chưa có

Danh mục đang cập nhật sản phẩm

NHẬP THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

Hotline: 0984 146 098

Giỏ hàng