Quần bơi-TN4.0706

Mã sp: TN4.0706-M-M
Thương hiệu: Đang cập nhật   |   Tình trạng: Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Thông tin chi tiết sản phẩm

𝐐𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐨̛𝐢 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐚𝐧𝐡 đ𝐚̂𝐲 𝐚̣.

𝐎𝐧𝐥𝐲 : 💸xxx 𝐧𝐠𝐡𝐢̀𝐧 𝟏 𝐜 𝐭𝐮̛̀ 𝟐 𝐜 𝐞𝐦 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨̀𝐧 💸�xxx 𝐧𝐠𝐡𝐢̀𝐧 𝟏 𝐜

✔️𝐕𝐨̛́𝐢 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 đ𝐮̀𝐢- 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐨̛𝐢. 𝐁𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐨̂́𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐨́ 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐨̂𝐦 𝐬𝐚́𝐭 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐨 𝐥𝐨̣̂ 𝐦𝐚̣̆𝐜 𝐯𝐨̂ 𝐭𝐮̛ 𝐭𝐡𝐨𝐚̉𝐢 𝐦𝐚́𝐢.

✔️𝐐𝐮𝐚̂̀𝐧 𝟐 𝐥𝐨̛́𝐩, 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐨̂𝐦 𝐬𝐚́𝐭 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐜𝐨 𝐝𝐚̃𝐧, 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐧𝐠𝐨𝐚̀𝐢 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 đ𝐮̀𝐢 𝐝𝐞̂̃ 𝐝𝐚̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̣̂𝐧 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐛𝐨̛𝐢 𝐥𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐞̣𝐭 𝐠𝐚. 𝐐𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨̂- 𝐭𝐡𝐨𝐚́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢́, 𝐜𝐨́ 𝐝𝐚̂𝐲 𝐫𝐮́𝐭 - 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐨́ 𝐭𝐮́𝐢 𝐧𝐨́𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐫𝐞̉ đ𝐞̣𝐩 𝐥𝐚̀ đ𝐚̂𝐲 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̉ 𝐪𝐮𝐚 𝐧𝐡𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐛𝐚́𝐜 𝐨̛𝐢.

𝐁𝐚̉𝐧𝐠 𝐬𝐳 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨: 𝐒𝐳 𝐌: 𝟒𝟎-𝟓𝟓𝐤𝐠 𝐒𝐳 𝐋: 𝟓𝟓-𝟔𝟓𝐤𝐠 𝐒𝐳 𝐗𝐋: 𝟔𝟓-𝟕𝟓𝐤𝐠 𝐒𝐳 𝟐𝐗𝐋: 𝟕𝟓-𝟖𝟓𝐤𝐠 𝐒𝐳 𝟑𝐗𝐋: 𝟖𝟓-𝟗𝟓𝐤𝐠 𝐒𝐳 𝟒𝐗𝐋: 𝟗𝟓-𝟏𝟎𝟓 𝐤𝐠

—————— ♥︎ ——————

▪️ TN4.0706

🕰 𝙾𝚁𝙳𝙴𝚁 𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰 𝚃𝚁Ê𝙽 𝙳ƯỚ𝙸 𝟸𝚆

🔛 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐂𝐓𝐕 - 𝐒𝐢̉

🔖 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒂̃ đ𝒂̣̆𝒕 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒖𝒚̉ 𝒏𝒈𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒎𝒐̣𝒊 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄

Chất liệu

Chưa có

Danh mục đang cập nhật sản phẩm

NHẬP THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

Hotline: 0984 146 098

Giỏ hàng