Polo lining-TN17.1407

Mã sp: TN17.1407-X-X
Thương hiệu: Đang cập nhật   |   Tình trạng: Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Thông tin chi tiết sản phẩm

𝐏𝐨𝐥𝐨 𝐋𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐧𝐮̛̃ 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐚𝐲 : 💸 xxx𝐧𝐠𝐡𝐢̀𝐧 𝟏 𝐚́𝐨 𝐭𝐮̛̀ 𝟐 𝐚́𝐨 𝐞𝐦 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨̀𝐧 💸xxx 𝐧𝐠𝐡𝐢̀𝐧 𝟏 𝐚́𝐨

🍭 𝐗𝐚𝐧𝐡 + đ𝐨̉ 𝐬𝐳 : 𝐗𝐒 𝐒 𝐌 𝐋

🍭 𝐓𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐟𝐮𝐥𝐥 𝐬𝐳 𝐒 𝐌 𝐋 𝐗𝐋 𝟐𝐗𝐋 𝟑𝐗𝐋

—————— 🍁 🍁 🍁 ——————

💕 TN17.1407

✈ 𝙾𝚁𝙳𝙴𝚁 𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰 𝚃𝚁𝐄̂𝙽 𝙳𝐔̛𝐎̛́𝙸 𝟸𝚆

💣 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒂̃ đ𝒂̣̆𝒕 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒖𝒚̉ 𝒏𝒈𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒎𝒐̣𝒊 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄

Chất liệu

Chưa có

Danh mục đang cập nhật sản phẩm

NHẬP THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

Hotline: 0984 146 098

Giỏ hàng