Khay làm đá-TN9.3005

Mã sp: TN9.3005-2-X
Thương hiệu: Đang cập nhật   |   Tình trạng: Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Thông tin chi tiết sản phẩm

🍑 𝐄𝐦 𝐠𝐨𝐦 𝐤𝐡𝐚𝐲 𝐥𝐚̀𝐦 đ𝐚́ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝟐 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 🍑

𝐕𝐞̂̀ 𝐭𝐚𝐲 💸xxx 𝐧𝐠𝐡𝐢̀𝐧/𝟏 𝐬𝐞𝐭 𝐠𝐨̂̀𝐦: 𝟏 𝐡𝐨̣̂𝐩 đ𝐮̛̣𝐧𝐠, 𝟐 𝐤𝐡𝐚𝐲 đ𝐚́ (𝟔𝟒𝐯), 𝟏 𝐱𝐞̉𝐧𝐠 𝐱𝐮́𝐜

🌈 𝟒 𝐦𝐚̀𝐮 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐢́𝐦

+ 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐧𝐡𝐮̛̣𝐚 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐏𝐏 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐤𝐢̀ 𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞

+ 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐚̂́𝐧 𝐧𝐮́𝐭 𝐥𝐚̀ đ𝐚́ 𝐫𝐨̛𝐢 𝐫𝐚,

𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐈𝐍 𝐒𝐀̉𝐍 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌

- 𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐥𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝐀𝐁𝐒, 𝐏𝐄𝐓, 𝐏𝐏 - 𝐊𝐢́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦: 𝟐𝟑.𝟖 *𝟏𝟑.𝟓 * 𝟏𝟎.𝟗𝐜𝐦 - 𝐁𝐨̣̂ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐜𝐨́ 𝐤𝐞̀𝐦 𝐡𝐨̣̂𝐩 𝐧𝐡𝐮̛̣𝐚 đ𝐮̛̣𝐧𝐠 đ𝐚́, 𝐧𝐠𝐚̆𝐧 𝐦𝐮̀𝐢 𝐭𝐮̉ 𝐥𝐚̣𝐧𝐡, 𝐧𝐠𝐚̆𝐧 𝐜𝐡𝐚̣̆𝐧 𝐯𝐢 𝐤𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐜𝐨́ 𝐡𝐚̣𝐢 𝐱𝐚̂𝐦 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩.

—————— ♥︎ ——————

▪️ TN9.3005

🕰 𝙾𝚁𝙳𝙴𝚁 𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰 𝚃𝚁Ê𝙽 𝙳ƯỚ𝙸 𝟸𝚆

🔛 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐂𝐓𝐕 - 𝐒𝐢̉

🔖 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒂̃ đ𝒂̣̆𝒕 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒖𝒚̉ 𝒏𝒈𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒎𝒐̣𝒊 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄

Chất liệu

Chưa có

Danh mục đang cập nhật sản phẩm

NHẬP THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

Hotline: 0984 146 098

Giỏ hàng