Dây nhảy kèm bóng-DtlnR2606

Mã sp: DtlnR2606-.-D
Thương hiệu: Dtln2606   |   Tình trạng: Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Thông tin chi tiết sản phẩm

𝗧𝗵𝗲̂𝗺 𝟭 𝘀𝗲́𝘁 𝗱𝗮̂𝘆 𝗻𝗵𝗮̉𝘆 𝗸𝗲̀𝗺 𝗯𝗼́𝗻𝗴 𝘁𝗮̣̂𝗽 𝗰𝗵𝘂𝗮̂̉𝗻 𝗮𝘂𝘁𝗵 𝗟𝗜-𝗡𝗜𝗡𝗚

𝗦𝗮𝗹𝗲 𝗰𝗵𝗶̉ : xxx 𝗻𝗴𝗵𝗶̀𝗻 𝟭 𝗱𝗮̂𝘆

+ 𝗗𝗮̂𝘆 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ đ𝗶𝗲̂̉𝘂 𝗰𝗵𝗶̉𝗻𝗵 đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗮̣

+ 𝗕𝗼́𝗻𝗴 𝗸𝗲̀𝗺 𝘁𝗮̣ đ𝘂̉ 𝗻𝗮̣̆𝗻𝗴 đ𝗲̂̉ đ𝗼̂́𝘁 𝗰𝗵𝗮́𝘆 𝗰𝗮𝗹𝗼 𝘃𝗮̀ 𝘁𝗮̣𝗼 𝗿𝗮 𝗹𝘂̛̣𝗰 𝗹𝘆 𝘁𝗮̂𝗺 𝗸𝗵𝗶 𝗻𝗵𝗮̉𝘆.

+𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝘁𝗿𝘂̣𝗰 𝘅𝗼𝗮𝘆 𝟯𝟲𝟬 đ𝗼̣̂ 𝘁𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗺𝗶𝗻𝗵 𝗸𝗵𝗶𝗲̂́𝗻 𝘃𝗶𝗲̣̂𝗰 𝗹𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝘁𝗮̣̂𝗽 đ𝗼̛𝗻 𝗴𝗶𝗮̉𝗻 𝘃𝗼̛́𝗶 𝗰𝗮́𝗰 𝗯𝗮̀𝗶 𝘁𝗮̣̂𝗽 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝗹𝘂̛̣𝗰 𝗻𝗮̂𝗻𝗴 𝗰𝗮𝗼.

🚀 Hàng order chốt 26/6

#dtlnR2606

Chất liệu

Chưa có

Danh mục đang cập nhật sản phẩm

NHẬP THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

Hotline: 0984 146 098

Giỏ hàng