Bộ tập-TN9.3105

Mã sp: TN9.3105-S-T
Thương hiệu: Đang cập nhật   |   Tình trạng: Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Thông tin chi tiết sản phẩm

𝐆𝐎𝐦 𝐛𝐨̣̂ 𝐭𝐚̣̂𝐩 đ𝐞̣𝐩 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐬𝐚̆́𝐜𝐜𝐜𝐜

𝐎𝐧𝐥𝐲 💸xxx 𝐧𝐠𝐡𝐢̀𝐧 𝟏 𝐛 𝐭𝐮̛̀ 𝟐 𝐛 𝐞𝐦 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨̀𝐧 💸xxx 𝐧𝐠𝐡𝐢̀𝐧 𝟏 𝐛

𝐂𝐡𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐮𝐧 𝐜𝐨 𝐝𝐚̃𝐧 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢́ 𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝟐 𝐥𝐨̛́𝐩 𝐤𝐢́𝐧 đ𝐚́𝐨 𝐤𝐡 𝐥𝐨 𝐥𝐨̣̂ 𝐧𝐡𝐚𝐚

💥 Đ𝐢 𝐭𝐚̣̂𝐩, đ𝐢 𝐜𝐡𝐚̣𝐲, 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 đ𝐢 𝐲𝐨𝐠𝐚 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚́ 𝐨𝐤𝐞𝐞𝐞 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐚̣

Size tham khảo: S(<46kg), M(46-53kg), L(54-59kg), Xl(60-65kg), XXL(65-70kg)

—————— ♥︎ ——————

▪️ TN9.3105

🕰 𝙾𝚁𝙳𝙴𝚁 𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰 𝚃𝚁𝐄̂𝙽 𝙳𝐔̛𝐎̛́𝙸 𝟸𝚆

🔛 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐮̣𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐂𝐓𝐕 - 𝐒𝐢̉

🔖 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒂̃ đ𝒂̣̆𝒕 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒖𝒚̉ 𝒏𝒈𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒎𝒐̣𝒊 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄

Chất liệu

Chưa có

Danh mục đang cập nhật sản phẩm

NHẬP THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

Hotline: 0984 146 098

Giỏ hàng