Bộ tập-TN1.2605

Mã sp: TN1.2605-S-X
Thương hiệu: Đang cập nhật   |   Tình trạng: Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Thông tin chi tiết sản phẩm

chốt 26/05.

𝐄𝐦 𝐥𝐞̂𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐭𝐚̣̂𝐩 𝐬𝐢𝐮 đ𝐞̣𝐩 𝐜𝐡𝐨 𝐜 𝐞𝐦

𝐎𝐧𝐥𝐲 💸�xxxk 𝟏 𝐛 ,𝐭𝐮̛̀ 𝟐 𝐛 𝐞𝐦 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨̀𝐧 💸�xxx 𝐧𝐠𝐡𝐢̀𝐧 𝟏 𝐛

✔️ 𝐒𝐢𝐳𝐞 𝐒(<𝟒𝟔𝐤𝐠), 𝐌(𝟒𝟕-𝟓𝟐𝐤𝐠), 𝐋(𝟓𝟑-𝟓𝟕𝐤𝐠), 𝐗𝐥(𝟓𝟕-𝟔𝟓𝐤𝐠), 𝐗𝐱𝐥(𝟔𝟓-𝟕𝟑𝐤𝐠)

⚡️ 𝟒 𝐦𝐚̀𝐮: 𝐱𝐚𝐧𝐡, đ𝐞𝐧, 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐚𝐦, 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠

—————— ♥︎ ——————

▪️ TN1.2605

🕰 𝙾𝚁𝙳𝙴𝚁 𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰 𝚃𝚁Ê𝙽 𝙳ƯỚ𝙸 𝟸𝚆

Chất liệu

Chưa có

Danh mục đang cập nhật sản phẩm

NHẬP THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

Hotline: 0984 146 098

Giỏ hàng