Áo len f21-TN7.1207

Mã sp: TN7.1207-S-K
Thương hiệu: Đang cập nhật   |   Tình trạng: Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Thông tin chi tiết sản phẩm

f21 đang xả không phanh luôn nhé. 𝐀́𝐨 𝐅𝟐𝟏 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝐠𝐢𝐨̂́𝐧𝐠 𝐚́𝐨 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐦𝐚̣̆𝐜 𝐒𝐀𝐋𝐄 đ𝐚̣̂𝐦 𝐦𝐧𝐠 𝐨̛𝐢

𝐕𝐞̂̀ 𝐭𝐚𝐲 : 💸�xxx 𝐧𝐠𝐡𝐢̀𝐧 𝟏 𝐚́𝐨

💥 𝐅𝐨𝐫𝐞𝐯𝐞𝐫 𝟐𝟏 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐞𝐦 𝐠𝐨𝐦 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐯𝐢̀ 𝐟𝐨𝐫𝐦 đ𝐞̣𝐩 , 𝐜𝐡𝐚̂́𝐭 𝐛𝐫𝐚𝐧𝐝 𝐧𝐚̀𝐲 đ𝐞̣𝐩 𝐪𝐮𝐞̂𝐧 𝐬𝐚̂̀𝐮 𝐦𝐚̀ 𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐫𝐞̉ 𝐢́.

𝐒𝐢𝐳𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨: 𝐒 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝟒𝟓𝐤𝐠 𝐌(𝟒𝟔-𝟓𝟑𝐤𝐠), 𝐋(𝟓𝟑-𝟓𝟖𝐤𝐠), 𝐗𝐋(𝟓𝟗-𝟔𝟓𝐤𝐠), 𝟐𝐗𝐋(𝟔𝟓-𝟕𝟑𝐤𝐠)

—————— 🍁 🍁 🍁 ——————

💕 💕 💕 TN7.1207

✈ 𝙾𝚁𝙳𝙴𝚁 𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰 𝚃𝚁𝐄̂𝙽 𝙳𝐔̛𝐎̛́𝙸 𝟸𝚆

💣 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒂̃ đ𝒂̣̆𝒕 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒖𝒚̉ 𝒏𝒈𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒎𝒐̣𝒊 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄

Chất liệu

Chưa có

Danh mục đang cập nhật sản phẩm

NHẬP THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

Hotline: 0984 146 098

Giỏ hàng