Áo khoác nỉ-TN12.0108

Mã sp: TN12.0108-S-D
Thương hiệu: Đang cập nhật   |   Tình trạng: Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Thông tin chi tiết sản phẩm

𝐀́𝐎 𝐊𝐇𝐎𝐀́𝐂 𝐍𝐈̉ 𝐃𝐄𝐒𝐒𝐔𝐔 𝐍𝐀̀𝐘 𝐀𝐈 𝐂𝐔̃𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐈́𝐂𝐇 𝐕𝐈̀ 𝐐𝐔𝐀́ 𝐃𝐄̂̃ 𝐌𝐀̣̆𝐂 𝐕𝐎̂ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 Đ𝐄̣𝐏

S𝐀𝐋𝐄 : 💸xxx𝐧𝐠𝐡𝐢̀𝐧 𝟏 𝐚́𝐨 𝐭𝐮̛̀ 𝟐 𝐚́𝐨 𝐞𝐦 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐨̀𝐧 💸xxx 𝐧𝐠𝐡𝐢̀𝐧 𝟏 𝐚́𝐨 𝐚̣

❌ 𝐄𝐦 𝐠𝐨𝐦 𝐦𝐚̃ 𝐥𝐨́𝐭 𝐧𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐬𝐢𝐮 𝐚̂́𝐦 𝐚̣

💥 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐬𝐳 : 𝐒 𝐌 𝐋 𝐗𝐋 𝟐𝐗𝐋 𝐌𝐚̀𝐮 𝐁𝐞 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐒 𝐚̣

🍁 🍁 𝐁𝐚̉𝐧𝐠 𝐬𝐳 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐤𝐡𝐚̉𝐨, 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐦𝐚̣̆𝐜 𝐫𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐡𝐚̆̉𝐧 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐞𝐦 𝐜𝐚𝐨 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 𝟏𝐦𝟔𝟓 𝐜𝐨́ 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐬𝐳 𝐧𝐡𝐚

𝐒: 𝟒𝟕-𝟓𝟎𝐤𝐠 𝐌: 𝟓𝟎-𝟓𝟓𝐤𝐠 𝐋: 𝟓𝟓-𝟔𝟎𝐤𝐠 𝐗𝐋: 𝟔𝟎-𝟔𝟓𝐤𝐠 𝟐𝐗𝐋 < 𝟕𝟎𝐤𝐠

TN12.0108

---------- 🍁 🍁 🍁 ----------

🔔 𝙾𝚁𝙳𝙴𝚁 𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰 𝚃𝚁𝐄̂𝙽 𝙳𝐔̛𝐎̛́𝙸 𝟸𝚆 🔔

🔖 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒂̃ đ𝒂̣̆𝒕 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒖𝒚̉ 𝒏𝒈𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒎𝒐̣𝒊 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄

Chất liệu

Chưa có

Danh mục đang cập nhật sản phẩm

NHẬP THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

Hotline: 0984 146 098

Giỏ hàng