Áo cdg F21-TN7.2207

Mã sp: TN7.2207-S
Thương hiệu: Đang cập nhật   |   Tình trạng: Còn hàng
Mô tả đang cập nhật

Thông tin chi tiết sản phẩm

𝐄𝐦 𝐥𝐞̂𝐧 𝐦𝐚̃ 𝐜𝐝𝐠 𝐩𝐡𝐨̂́𝐢 𝐜𝐨̂̉ 𝐬𝐨̛ 𝐦𝐢 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐱𝐢̣𝐧 đ𝐞̣𝐩 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 𝐚𝐮𝐭𝐡 𝐅𝟐𝟏

𝐒𝐚𝐥𝐞 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐚𝐲 : 💸 xxx𝐧𝐠𝐡𝐢̀𝐧 𝟏 𝐚́𝐨 𝐚̣

Hãng F21 tăng giá nhẹ rồi nhưng e gom vẫn để giá tốt nhé

🍭 🍭 𝐅𝐮𝐥𝐥 𝐬𝐳 𝐒 < 𝟒𝟓𝐤𝐠 𝐬𝐳 𝐌 < 𝟓𝟎𝐤𝐠 𝐬𝐳 𝐋 < 𝟓𝟓𝐤𝐠 𝐬𝐳 𝐗𝐋 < 𝟔𝟎𝐤𝐠 𝐬𝐳 𝟐𝐗𝐋 < 𝟔𝟕𝐤𝐠

—————— 🍁 🍁 🍁 ——————

🌸 TN7.2207🌸

✈ 𝙾𝚁𝙳𝙴𝚁 𝙲𝙷𝙸𝙽𝙰 𝚃𝚁𝐄̂𝙽 𝙳𝐔̛𝐎̛́𝙸 𝟸𝚆

💣 𝑯𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒂̃ đ𝒂̣̆𝒕 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒖𝒚̉ 𝒏𝒈𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒎𝒐̣𝒊 𝒉𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒉𝒖̛́𝒄

Chất liệu

Chưa có

Danh mục đang cập nhật sản phẩm

NHẬP THÔNG TIN KHUYẾN MÃI TỪ CHÚNG TÔI

Hotline: 0984 146 098

Giỏ hàng